KONJUGATION

Huvudverb har olika uppsättningar ändelser för att bilda tempus m.m. Dessa olika uppsättningar ligger till grund för indelningen av huvudverb i konjugationer. Vilken konjugation ett visst verb tillhör framgår när man "tar tema" på det: kalla - kallade - kallat - kallad (första konjugationen), höra - hörde - hört - hörd, köpa - köpte - köpt - köpt (båda typerna andra konjugationen), tro - trodde - trott - trodd (tredje konjugationen). Fjärde konjugationen utgörs av de "starka" verben, t.ex. finna - fann - funnit - funnen.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL