KONGRUENS

Kongruens innebär att det signaleras via böjningen att ett ord hör samman med ett annat. Svenskan har artikelkongruens och adjektivkongruens: en stor bil, ett stort hus. I adjektivkongruensen ingår böjningen av förenade pronomen: denna bil, detta hus; någon bil - något hus. Verbkongruens (hon äger - de äga) förekommer däremot inte i nutida svenska annat än som rester av äldre språk: Obehöriga äga ej tillträde.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL