KONDITIONALIS

En verbfras med skulle används ofta i en konditional satsfogning när villkoret i bisatsen inte är uppfyllt: Jag SKULLE HJÄLPA dig om jag kunde; Jag SKULLE HA HJÄLPT dig om jag hade kunnat. Denna form, som står i den överordnade satsen, kallas konditionalis. Den kortare (skulle hjälpa) är konditionalis I, den längre är konditionalis II. Skillnaden i användning har att göra med om villkoret skulle gå att uppfylla eller om det är för sent.

Till formen överensstämmer konditionalis I med futurum preteriti och konditionalis II med futurum exaktum preteriti. Skillnaden i användning är att konditionalis är kopplad till ett villkor.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL