KONDITIONAL (VILLKORS-)

En konditional bisats (villkorsbisats) inleds av en konditional konjunktion (villkorskonjunktion): Jag kan hjälpa dig OM du vill; Jag skulle hjälpa dig OM jag kunde; Jag skulle ha hjälpt dig OM jag hade kunnat. Den vanligaste konjunktionen är om. Alternativ är t.ex. såvida, ifall och bara

Eftersom konditionala bisatser är adverbial, kan de stå efter eller före den överordnade konstruktionen. Exempelmeningarna ovan skulle alltså lika gärna kunna börja med ordet om.

En konditional satsfogning är kombinationen av en konditional bisats och dess överordnade sats. Alla tre exempelmeningarna ovan är alltså typiska konditionala satsfogningar. Villkoret behöver emellertid inte uttryckas med en bisats. I ditt ställe skulle jag inte göra det kan också ses som en konditional satsfogning. Formerna med skulle kallas konditionalis.

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL