KONCESSIV (MEDGIVANDE)

En koncessiv (medgivande) bisats inleds av en koncessiv konjunktion (motsatskonjunktion): Hon gick dit FASTÄN hon inte ville; Jag tänker gå dit ÄVEN OM jag blir sjuk.

Eftersom koncessiva bisatser är adverbial, kan de stå efter eller före den överordnade konstruktionen. Exempelmeningarna ovan skulle alltså lika gärna kunna börja med fastän respektive även om.

Med trots att som inledningsord signaleras att innehållet i bisatsen är något faktiskt. Med fast/fastän är det i princip samma sak, men språkbruket vacklar. Med även om anges att innehållet inte är verkligt utan bara tänkt, men det faktiska språkbruket vacklar.

I äldre eller mycket formell text kan man träffa på andra koncessiva konjunktioner, t.ex. ehuru och oaktat.

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL