KOMPARATIV

 

Termen har en användning som substantiv och två som adjektiv

  1. Komparativ är en av formerna vid komparation av adjektiv och adverb.
  2. Komparativ konjunktion är ett annat namn på jämförelsekonjunktion.
  3. Komparativ bisats är ett annat namn på jämförelsebisats.

 

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL