KOMPARATION 

Komparation av adjektiv och adverb innebär att man anger två olika grader av förstärkning: glad - gladare - gladast; fort - fortare - fortast. De tre formerna kallas positiv, komparativ och superlativ.

Komparation i svenskan sker oftast med ändelser (som i exemplen ovan). Det går också med adverben mer och mest. Detta sätt är det enda möjliga vid vissa ordtyper, t.ex. particip: mer/mest glädjande, mer/mest intresserad. Det undviks vid korta adjektiv och adverb men är även vid sådana ord den enda möjligheten när två egenskaper jämförs med varandra (mer vild än tam). Komparation "neråt", d.v.s. försvagning, kan aldrig göras med ändelser utan bara med mindre/minst

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL