JÄMFÖRELSEKONJUNKTIONER

Jämförelsekonjunktioner inleder sådana bisatser som uttrycker en jämförelse. Vid likhet används som (liksom, såsom): Gör som du vill. Vid olikhet används än (med en komparativform i den överordnade satsen: Huset är större än vi först trodde).

Bisatsens predikat kan utelämnas om det är samma som den överordnade satsens: Flickan var längre än pojken /var/. Konjunktionen har då inte längre någon hel sats att inleda. Då uppstår ofta samma konstruktionssätt som vid en preposition, alltså med böjd form (objektsform) om bisatsens subjekt är/var ett personligt pronomen: Han är större än du/dig

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL