KAUSAL (ORSAKS-)

En kausal bisats (orsaksbisats) anger orsaken till handlingen, händelsen eller tillståndet i den överordnade satsen: Jag lämnade festen EFTERSOM JAG MÅDDE DÅLIGT. En kausal bisats inleds av en kausal konjunktion (orsakskonjunktion), t.ex. eftersom, /där/för att.

En kausal bisats (orsaksbisats) fungerar som orsaksadverbial i den överordnade satsen.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL