INFINITIV

 

Infinitiv är den infinita form av ett verb som kan kombineras med ordet att: att läsa. Det att som är aktuellt här kallas infinitivmärke. Formen utan att kallas ren infinitiv och används tillsammans med modala hjälpverb och med hjälpverbet ska/skulle.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL