INDIREKT OBJEKT (DATIVOBJEKT) EXEMPEL

 

Flickan gav POJKEN en bok

Vi ägnade FÖRELÄSNINGEN hela vår uppmärksamhet

Man fråntog HONOM alla hans ägodelar

 

Flickan överlämnade en bok TILL POJKEN

Vi ägnade hela förmiddagen ÅT STUDIER

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL