INDIREKT FRÅGA (INTERROGATIV BISATS, FRÅGEBISATS)

En indirekt fråga är en bisats som innehållsmässigt motsvarar en fråga. Den uppstår i allmänhet genom att man refererar en fråga i stället för att citera den: Han frågade vad klockan var i stället för Han frågade: "Vad är klockan?".

En indirekt fråga står oftast som objekt eller subjekt i förhållande till den överordnade satsen: Hon undrade när tåget skulle gå (objekt); Hur man klarar sig är en gåta ("vanligt" subjekt); Det är en gåta hur man klarar sig ("egentligt" subjekt). Andra möjliga satsdelsfunktioner är predikatsfyllnad och attribut.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL