INDEFINITA (OBESTÄMDA) PRONOMEN - EXEMPEL

 

ingen, ingenting

någon, någonting

somliga

annan

en och annan

litet/mindre/minst

få/färre

mycket/mera/mest

många/flera/flest

allting, alla, samtliga

varje, var och en

varannan

vem/vad som helst

vardera

 

man

  

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL