INDEFINITA (OBESTÄMDA) PRONOMEN - DISKUSSION

Indefinita pronomen används för att uttrycka att man inte exakt specificerar det man talar om. Det kan röra sig om obestämd (men graderad) mängd: inget, litet, mycket, allt. Det kan också handla om obestämd identitet: ingen, någon, vem som helst.

Indefinita pronomen har en beröringspunkt med räkneord, nämligen vid ingen, som ju är lika med noll. I övrigt skiljer grupperna sig åt genom att äkta räkneord alltid anger ett exakt antal, indefinita pronomen ett obestämt. 

En särställning intas av ordet man med böjningsformerna en och ens: Om de andra retar en och tar ens saker blir man ledsen. Det kan (informellt) användas som alternativ till jag: Nu skulle man ha sig något kallt att dricka. När det används obestämt kan det innefatta eller utesluta "jag": På den här arbetsplatsen gör man (=vi) inte så, även om man (=de) gör det på andra.

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL