ICKE-RESTRIKTIV (ICKE-NÖDVÄNDIG)

Termen, som utgör motsatsen till restriktiv eller till "nödvändig", används mest om relativsatser, men den kan också användas om attribut av andra typer. En icke-restriktiv (icke-nödvändig) bestämning påverkar inte betydelsen hos huvudordet utan ger bara extra upplysningar om det: London, som /förresten/ är Englands huvudstad, är känt för att vara dimmigt; Nyfödda barn, som /ju/ inte kan tala, får kommunicera på andra sätt.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL