HUVUDVERB

Huvudverb skiljer sig från hjälpverb bl.a. genom sina betydelseområden: handlingar, händelser, tillstånd. Inom dessa kan de uttrycka ett närmast oändligt antal nyanser. Detta kan jämföras med att hjälpverben har ett begränsat spektrum av mer eller mindre grammatiska funktioner.

Om predikatet i en sats består av ett enda ord, är det sannolikt att det är fråga om ett huvudverb. Undantagen från detta beror främst på att ett hjälpverb kan stå kvar ensamt om huvudverbet utelämnas: /Vill du gå?/ Ja, det vill jag.

Huvudverb utgör en öppen klass, hjälpverb en sluten klass.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL