GRADADVERBIAL EXEMPEL

 

Han känner sig LITE sjuk i dag

Han var GANSKA dålig i går också

MYCKET ofta stannar han hemma

Jag tycker MYCKET om den här modellen

Förslaget är FULLKOMLIGT oacceptabelt

Detta är en KLART bättre lösning

 

De var MYCKET trevliga

De var I VISS MÅN trevliga

 

Han kör UTOMORDENTLIGT våghalsigt

Han kör I HÖG GRAD våghalsigt

 

Försök vara MER konstruktiv i din kritik

Detta var den MEST slående liknelse jag har hört

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL