FRISTÅENDE SATSFÖRKORTNING

En satsförkortning kallas "fristående" när den inte har någon enskild del som hör ihop med något i den överordnade satsen. Konstruktionen är ovanlig i svenskan och begränsad till vissa fasta uttryck: /Han smet ut/ mig ovetande; Momsen inräknad /blir priset 400 kr/; Förutsatt att han verkligen gör det /blir resultatet säkert lyckat/. Den skiljer sig från typen Han sprang ut gråtande, där Han är subjekt till både springa och gråta. Den fristående konstruktionen har i allmänhet något utsatt som fungerar som subjekt bara i satsförkortningen: mig ovetande = jag var ovetande; momsen inräknad = momsen är inräknad; att han verkligen gör det är förutsatt.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL