FRAS

En fras är i grammatisk mening en grupp av ord som beter sig som en enhet, t.ex. vid ändring av ordföljden: Familjen ägde ETT RÖTT HUS MED VITA KNUTAR ñ ETT RÖTT HUS MED VITA KNUTAR ägdes av familjen. Ett av orden är huvudord, de andra är bestämningar till detta huvudord. Om man behöver ändra ordföljden, går det inte att flytta bara ett av orden eller en del av orden, utan hela gruppen följer normalt med. 

Ovanstående är en definition som utgår från formen. Man kan också ha en funktionell definition som säger att alla satsdelar består av fraser, oberoende av om dessa enheter består av ett ord eller flera. Med den definitionen tillämpad på den första exempelmeningen är även de ensamma orden familjen och ägde fraser.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL