FORMELLT SUBJEKT 

Formellt subjekt är i svenskan ett "innehållslöst" Det som inleder satsen när det "vanliga" subjektet av någon anledning inte lämpar sig för förstaplatsen. Det kan bero på att subjektet innehåller ny information (Det ligger EN HUNDRALAPP på bordet), som brukar ges finalfokus. Det kan också bero på att subjektet är ett "tungt" uttryck (Det var trevligt ATT DU KUNDE KOMMA) och sådana brukar placeras så att satsen får finaltyngd

Det "flyttade" subjektet kallas egentligt subjekt.

En alternativ samlingsterm för formellt subjekt och opersonligt subjekt är expletivt ("utfyllande") subjekt.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL