FÖRENAD OCH SJÄLVSTÄNDIG ANVÄNDNING 

Flera av grupperna inom ordklassen pronomen gör en skillnad mellan former som kan användas ensamma, ungefär som substantiv, och sådana som, ungefär som adjektiv, står som bestämning till ett substantiv. Den första användningen kallas självständig, den andra förenad. Exempel är vem respektive vilken: Vem kan inte kombineras med ett substantiv, medan frågande vilken måste ha ett utsatt eller underförstått substantiv: Vilken /sångare/ är din idol?. Vem kan alltså användas vid obegränsad självständighet, medan vilken har både begränsat självständig och förenad användning.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL