FINALTYNGD 

Finaltyngd innebär att "tungt" uttryckta element placeras mot slutet av en mening. Med "tungt uttryckta" menas att de består av flerordiga fraser eller av bisatser. Önskemålet om finaltyngd är bakgrunden till att formuleringen Det var trevligt ATT DU KUNDE KOMMA föredras framför ATT DU KUNDE KOMMA var trevligt.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL