EGENNAMN

Egennamn utgör en egen grupp inom ordklassen substantiv. Utöver det ytliga kännetecknet att de skrivs med stor bokstav i början, har de vid normal användning bl.a. följande typiska drag:

  1. De betecknar "individer" (i vid mening: personer, sällskapsdjur, länder, städer, affärer, restauranger etc.). Visserligen kan många företeelser (i synnerhet personer) ha samma namn, men i en given situation har ett namn "unik syftning".
  2. De saknar substantivens normala växling mellan olika grammatiska former. Ett namn som i utgångsläget är singular, t.ex. Stockholm, kan inte på något meningsfullt sätt ändras till plural. Det omvända gäller också (Dalarna). Likaså kan man normalt inte växla mellan form utan och form med bestämd artikel (bortsett från fristående bestämd artikel: det vackra Stockholm).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL