DIREKT FRÅGA

En direkt fråga är en huvudsats som med hjälp av ett frågeord eller omvänd ordföljd i normalfallet begär information (Var är du?, Är du där?). I skrift följs den direkta frågan av frågetecken. Den tillfrågade förväntas "fylla i" den typ av information som frågeordet anger (Var = plats) eller bekräfta/förneka satsinnehållet med Ja/Nej.  

Själva frågeformen kan också ha andra funktioner: Ett enkelt Ja som enda reaktion är t.ex. inte vad man väntar sig vid "frågor" som Har du en tändsticka? eller Kan du lägga av nån gång?!.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL