DETERMINANT

En determinant är ett ord som signalerar hur ett substantiv ska uppfattas i en given situation, t.ex. som bestämt eller obestämt. Viktiga medlemmar i klassen determinanter är artiklar, possessiva pronomen, demonstrativa pronomen och indefinita pronomen.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL