DESKRIPTIV

Deskriptiv betyder "beskrivande" och används

  1. om den huvudinriktning av språkvetenskap som beskriver hur språket faktiskt används, utan att uttrycka någon uppfattning om hur ett språk bör vara beskaffat eller hur man bör uttrycka sig. Motsatsen är preskriptiv;
  2. om den användning av genitiv som innebär en beskrivning (den sortens böcker);
  3. i ett alternativt namn på sättskonjunktioner: deskriptiva konjunktioner ( UTAN ATT någon märkte det).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL