SÄTTSKONJUNKTIONER (DESKRIPTIVA KONJUNKTIONER)

De underordnande konjunktionerna utan att, /däri/genom att inleder bisatser som närmast fungerar som sättsadverbial.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL