DEPONENS

 

Ett deponens [betoningen på ľo-] är ett verb som har (eller ser ut att ha) passiv form men aktiv betydelse, t.ex. andas, färdas, hoppas. Att det i svenskan inte är fråga om äkta passivformer framgår av att de inte kan ha den alternativa passivbildningen med bli (Han hoppades kan inte omskrivas Han blev hoppad).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL