DEMONSTRATIVA PRONOMEN EXEMPEL

 

DENNA situation

DENNE härförare

DETTA förhållande

DESSA situationer/härförare/förhållanden

 

DETTA /gjorde mig besviken/

 

på DEN tiden

 

DEN HÄR/DÄR situationen

DET HÄR/DÄR förhållandet

DE HÄR/DÄR situationerna/förhållandena

 

SAMMA sak

 

SÅDAN behandling

 

och DYLIKT

 

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL