PÅSTÅENDESATS 

En påståendesats har som sin normala funktion att hävda att något är sant

eller förhåller sig på ett visst sätt: Jorden är rund; Min hårddisk har

kraschat; En tredjedel körde på tentan.

  

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL