BISATSORDFÖLJD 

Svenskan har egenheten att vissa adverbial placeras olika i huvudsats och bisats. Det adverbial man brukar visa detta med utgörs av ordet inte. I satserna Han gick inte och Han har inte gått står ordet inte placerat på ett annat sätt än i satserna /Jag vet/ att han inte gick och /Jag vet/ att han inte har gått. De sista exemplen är bisatser, och man har som stöd för minnet ibland använt ordet biff: "I Bisats står Inte Före Finit verbform". (De finita formerna i sammanhanget är gick och har.)

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL