BINDEVERB 

Bindeverb, även kallat "kopula" [betoning på -o-], är ett verb utan egen betydelse som har till uppgift att länka en predikatsfyllnad till ett subjekt, som i Min dotter är klok; Stockholm är Sveriges huvudstad. Det typiska bindeverbet i svenskan är vara.

Bristen på egen betydelse gör att bindeverbet kan utelämnas i vissa konstruktioner: Vi anser henne /vara/ klok.

Visserligen saknar bindeverbet betydelseinnehåll, men det har ändå grammatiska funktioner som att ange tempus och modus.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL