AVSIKTSKONJUNKTIONER (FINALA KONJUNKTIONER) - EXEMPEL

 

Vi höjde skatterna FÖR ATT vården skulle få ökade resurser

(Ej allmänt accepterat: SÅ ATT vården skulle )

(Äldre språkbruk: PÅ DET ATT )

 

Vi höjde skatterna FÖR ATT ge vården ökade resurser (infinit konstruktion)

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL