ATTRIBUT DISKUSSION 

Ett attribut är en bestämning till ett substantiv. Som substantiv räknas också vissa självständiga pronomen, t.ex. någonting. Attribut skiljer sig från predikatsfyllnad på så sätt att attributet läggs direkt till substantivet, medan predikatsfyllnaden läggs till substantivet via ett verb. Ett (eller flera) attribut bildar tillsammans med sitt huvudord en fras. Om man av någon anledning vill ändra huvudordets placering i satsen, brukar bestämningarna följa med vid flyttningen, dvs hela frasen flyttas. 

Attribut kan delas upp i underavdelningar. Den mest enhetliga terminologin för dessa bygger på vad attributet består av. Ett attribut som består av ett adjektiv kallas då adjektivattribut, ett som består av en prepositionsfras kallas prepositionsattribut, ett som består av ett adverb kallas adverbattribut, ett som består av en genitivform kallas genitivattribut, ett som består av en bisats kallas satsattribut. Till adjektivattributen brukar man räkna också sådana som består av räkneord eller förenade pronomen. Till genitivattributen räknas ibland inte bara äkta genitivformer utan också alla former av possessiva pronomen. Till satsattributen kan man räkna infinitiver (viljan ATT BETALA SKATT), men termen infinitivattribut förekommer också för sådana konstruktioner.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL