ATTITYDADVERBIAL DISKUSSION

Denna typ av adverbial kallas ibland "satsadverbial", eftersom det är kopplat till innehållet i en hel sats. Typiska betydelser är talarens inställning till satsinnehållet (tyvärr, lyckligtvis) och talarens bedömning av sanningshalten hos satsinnehållet (säkerligen, kanske, inte). 

Genom att de typiska attitydadverbialen inte är bestämningar till något enskilt ord i satsen har de stor rörlighet och kan placeras först eller sist eller inne i satsen.

Som attitydadverbial räknas ofta också adverbial som uttrycker subjektets inställning till verbhandlingen (De kommer gärna på festen).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL