ASPEKT

Termen aspekt används vid beskrivning av verb. Genom särskilda former kan vissa språk markera om den handling som verbet uttrycker ska uppfattas som t.ex. avslutad/oavslutad, tillfällig/upprepad. Ett känt exempel är engelskans omskrivning med en form av be + -ing (He is smoking) för att signalera att handlingen är tillfälligt pågående och inte vanemässig. Svenskan har ingen standardiserad grammatisk form för den aspekten men kan uttrycka den med olika omskrivningar (håller på ).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL