AKTIV

Sådana verb som kan ta objekt kan normalt ha två "huvudformer", nämligen aktiv och passiv. Den aktiva formen (t.ex. valde) kan ses som normalfallet genom att den inte bildas med speciella ändelser eller omskrivningar (jfr passiv form valde-s eller blev vald). Den aktiva formen på ett verb i en sats signalerar att det är subjektet som utför handlingen (eller åtminstone inte är utsatt för den).

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL