AGENT DISKUSSION

Satsdelen agent uttrycker vem eller vad som utför handlingen i en sats där predikatet har passiv form. I en sådan sats uttrycker subjektet vem eller vad som är utsatt för handlingen. 

Satsdelen agent ligger ganska nära orsaksadverbial, men är specialiserad på olika sätt. Så t.ex. förekommer den bara i passiva satser. Den uttrycks alltid med en prepositionsfras, och varje språk har normalt standardiserat vilken preposition som ska användas (sv. av, eng. by).

Om man låter ett och samma innehåll växla mellan aktiv och passiv konstruktion, blir samma ord subjekt i den aktiva och agent i den passiva: En skogshuggare (subj.) ska fälla trädet Trädet ska fällas av en skogshuggare (agent).

(Vid semantisk beskrivning av satser används termen agent om den som medvetet utför en handling, oberoende av om satsen är aktiv eller passiv. Det är ganska vanligt att det syntaktiska subjektet är semantisk agent.)

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL