ADVERBIELL

 

Termen "adverbiell" används på åtminstone två sätt, med ganska oklar gränsdragning. Dels betyder den "fungerande som satsdelen adverbial", dels betyder den "innehållande ett adverb" eller "med funktioner som är typiska för adverb". Termen ingår i t.ex. adverbiell genitiv och adverbiell bisats.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL