ADVERB – EXEMPEL

 

När?, Var?, Hur?

då, här, fort

därför, varifrån

alltid, hemma, slumpvis

lyckligtvis, troligen, tyvärr

alltså, emellertid, också

/Kör/ långsamt, mycket /intressant/, extremt /fort/

 

DISKUSSION

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL