ADVERB - DISKUSSION 

Adverb är en blandad ordklass, som kan sägas ha en sluten del (utan nybildningar) med ord som här och nu och en öppen del med former som i de flesta fall bildas som neutrum av den öppna klassen adjektiv (långsam-t).

En hanterlig definition kan vara att ett ord som ensamt kan vara satsdelen adverbial bör klassas som adverb. Ett annat sätt att uttrycka detta är att adverb är sådana ord som ensamma kan svara på frågor av typen När? + verb, Var? + verb, Hur? + verb.

Adverb som kan omskrivas med en konstruktion som består av preposition + pronomen + substantiv (här = på denna plats) kallas pronominaladverb.

Den typiska satsdelsfunktionen för ett adverb är adverbial, men adverb kan också stå som attribut (Situationen DÄR har förvärrats).

 

TILL FÖRSTASIDAN

 

TILL INNEHÅLL