FRÅGEKONJUNKTION

En frågekonjunktion inleder en sådan frågebisats som går tillbaka på en "ja/nej-fråga": Jag undrar OM du är där (Är du där?). Den vanligaste frågekonjunktionen är om. Ett alternativ i formellt språk är huruvida. En vardaglig variant som inte är allmänt accepterad är ifall, som egentligen bara är ett alternativ till det om som är villkorskonjunktion.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL