ADVERBIAL - DISKUSSION 

Adverbial är en av de minst enhetliga satsdelarna. Det gäller både vad adverbialen kan uttrycka, vad de är bestämning till och vad de kan bestå av. Terminologin för adverbial bygger huvudsakligen på vad de uttrycker.

Tidsadverbial uttrycker olika sätt att se på tiden för en handling eller händelse: tidpunkt (När?), tidslängd (Hur länge?), frekvens (Hur ofta?).

Rumsadverbial uttrycker hur en handling eller händelse förhåller sig till en viss plats: befintlighet (Var?), riktning till (Vart?), riktning från (Varifrån?).

Sättsadverbial uttrycker på vilket sätt en handling eller händelse går till.

Orsaksadverbial uttrycker av vilken orsak en handling eller händelse sker. 

Måttsadverbial och gradadverbial anger ett exakt eller allmänt mått på en handling eller en egenskap. 

Attitydadverbial (ofta kallat satsadverbial) uttrycker talarens attityd eller inställning till satsens innehåll.

Anknytningsadverbial uttrycker olika typer av logiska samband mellan meningar: motsats, förklaring, slutsats.

Vad adverbialen kan vara bestämning till kan kortast uttryckas i termer av ordklasser: verb, adjektiv, adverb. Adverbial kan också höra till hela satsinnehåll. Detta gäller främst attitydadverbial/satsadverbial.

Adverbial kan uttryckas med många olika strukturer:

Adverb eller adverbfras (De reste TIDIGT)

Prepositionsfras (De reste FÖRE SOLUPPGÅNGEN)

Substantiv eller substantivfras (De sov HELA NATTEN)

Bisats (De reste INNAN SOLEN HADE GÅTT UPP)

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL