VÄLKOMMEN TILL GRAMMATISKA UPPSLAG!

 

Projektet "Grammatiska uppslag" går ut på att hjälpa språkstuderande att förstå allmängrammatisk terminologi. Den primära målgruppen är studerande som just börjat (eller tänker börja) läsa språk på högskolenivå.

Detta är en första försöksversion, producerad av Arne Olofsson vid engelska institutionen, Göteborgs universitet, med finansiellt stöd av Högskoleverket. Han är angelägen om att du talar om vad du tycker. Klicka på hans namn och skicka e-post eller meddela dig på annat sätt.

Ditt besök är nr sedan materialet gjordes tillgängligt i februari 1998.

Här kan du bland annat få hjälp med över 200 svenska grammatiska termer och begrepp.

 

Vad vill du?

Kolla en term via innehållsförteckningen

Få en snabbkurs i elementär satslösning

Läsa om ordklasser

Läsa om satsdelar

Se en lista över böcker om allmän och svensk grammatik